Velkommen2022-09-04T16:02:58+02:00

AC-Sansning

SANS FOR BØRN

CHRISTINA LARSØ • ANJA WESTBJERG • PROFESSIONSBACHELOR I ERGOTERAPI

Hvem er vi

Hos AC-Sansning – Sans For Børn har vi mange års erfaring i at forstå børns adfærd ud fra et sansemotorisk perspektiv. Vi har haft rigtig mange dejlige børn mellem hænderne og har gennem kontinuerlig faglig uddannelse udviklet en specialiseret viden omkring sansernes betydning for barnets evne til at udvikle sig såvel motorisk som socialt, emotionelt og kognitivt. Den viden ønsker vi at udbrede til alle, der er sammen med børn i deres hverdag.

I AC-Sansning – Sans For Børn er vi to ergoterapeuter med 20 års erfaring indenfor børneområdet. Vi har specialiseret os indenfor sanseintegration,  neuropsykologi og -pædagogik og har  begge en  pædagogisk diplomuddannelse med psykologisk retning. Derudover er vi begge uddannede inklusionsvejledere.

Vi ved, at den sansemotoriske indlæring skaber de dybeste spor i hjernen. Hvis børn skal udvikle sig optimalt; såvel motorisk, kognitivt, emotionelt som socialt, skal det ske gennem deres krop og sanser.

Vi ønsker, at bidrage til en øget og mere nuanceret forståelse for hvordan sansemotoriske udfordringer kan have indflydelse på udvikling og trivsel samt sætte fokus på de handlemuligheder, der ligger i omgivelserne, så alle børn får mulighed for at udvikle sig gennem meningsfuld aktivitet i samspil med andre.

CHRISTINA LARSØ • ANJA WESTBJERG

Hvad tilbyder vi

Individuel vurdering

Vurdering af barnets sensoriske bearbejdning enten…

(aftales) timer

Læs mere

Foredrag

Sansernes betydning for udvikling og trivsel

Varighed af 3 timer

Læs mere

Workshop 

Læring gennem leg og bevægelse

Varighed af 6 timer

Læs mere

Foredrag

Regulering gennem krop og sanser.

Varighed af 3 timer

Læs mere

– Eller et skræddersyet oplæg med workshop der passer lige til jeres behov

Kontakt os endelig for en uforpligtende snak om jeres tanker og ønsker

Målgruppe

Vores undervisning henvender sig til studerende på lærer- og pædagogseminarier, uddannende pædagoger og lærere i institutioner, på skoler og SFOer, sundhedsplejersker, forældre og alle andre, der har interesse i at opnå en bedre forståelse for børns sansemotoriske udvikling. Vi dækker primært Sjælland.

  • Hvorfor har nogle børn så meget uro i kroppen at det påvirker deres trivsel og indlæring?
  • Hvad er årsagen til at nogen børn konstant dimser med alting omkring sig, mens andre oplever stort ubehag når de rører ved forskellige materialer eller berøres af andre børn?
  • Hvorfor leger og lærer nogle børn bedst når de er i rolige, uforstyrrede rammer mens andre helst skal være i gang hele tiden og ikke kan få stimuli nok?
  • Hvordan får vi mere målrettet bevægelse ind i skolens eller institutionens hverdag?

Hvis du også ønsker svar på nogle af ovenstående spørgsmål, kunne et oplæg og en workshop være aktuelt for dig.

DET DU LÆRER I DAG KAN DU BRUGE I MORGEN.

Christina Larsø
Professionsbachelor i ergoterapi

Mit navn er Christina Larsø og jeg er uddannet professionsbachelor i ergoterapi i 2003. Jeg har desuden en pædagogisk diplomuddannelse med psykologisk retning og har derudover suppleret min viden med diverse kurser indenfor specialpædagogik, neuropædagogik og neuropsykologi samt en inklusionsvejlederuddannelse.

Jeg har siden 2003 arbejdet indenfor det børneergoterapeutiske område – både i almen- og specialområdet. Jeg har herigennem specialiseret mig i vurderinger og behandlinger af børn med sensoriske bearbejdningsvanskeligheder.
Til daglig arbejder jeg i en kommunal børneterapi og varetager mange forskelligartede arbejdsopgaver både i institutioner, dagpleje, skoler og i hjemmet.

Siden 2011 har jeg tilbudt foredrag og workhops til daginstitutioner og ydet undersøgelse, råd og vejledning til forældre, pædagoger og lærere indenfor normalområdet. Jeg er fast underviser på kursuscenter Sputniks autismeuddannelse.

Anja Westbjerg
Professionsbachelor i ergoterapi

Mit navn er Anja Westbjerg og jeg er uddannet professionsbachelor i ergoterapi i 2003. Jeg har desuden en pædagogisk diplomuddannelse med psykologisk retning og her derudover suppleret min viden indenfor for det sansemotoriske område gennem adskillige kurser og videreuddannelser; herunder et diplommodul i England på Sensory Integration Network LTkurser. Jeg har derudover en inklusionsvejlederuddannelse.

Jeg har arbejdet både i Danmark og i England indenfor det børneergoterapeutiske område, hvor jeg har specialiseret mig i at undersøge, behandle og rådgive i forhold til sanseintegrationsforstyrrelser. Jeg er på nuværende tidspunkt ansat i en kommunal børneterapi og varetager meget forskelligartede opgaver i hjem, daginstitutioner og skoler for børn i såvel almen- som specialtilbud.

Jeg har løbende tilbudt foredrag og workhops til daginstitutioner og ydet undersøgelse, råd og vejledning til forældre, pædagoger og lærere indenfor normalområdet. Jeg er fast underviser på kursuscenter Sputniks autismeuddannelse.

”Det kan godt undre en ret nyuddannet pædagog som mig, at der ikke har været den vinkel med inde i billedet på seminariet. Dette er MEGET relevant for vores arbejde med børn i daginstitutioner, og åbner en helt ny verden af muligheder der IKKE koster andet end, at vi tænker lidt mere og lidt anderledes. Vi gør jo mange af tingene, men nu kan vi sætte flere ord på og forstå hvad det påvirker, hvordan og hvorfor”.

Pia Jørgensen, pædagog , Skovsneppen.

”Foredraget har givet mig en viden alle pædagoger/lærere burde få. Det har været et utroligt godt foredrag, hvor jeg har følt at der var stor sammenhæng mellem teori og praksis. Jeg har virkelig fået noget jeg kan tage med mig og bruge i praksis”.

Birgitte Knoblauch- Larsen, pædagog, Børnehuset Søageren

”Fire gange har jeg haft besøg af Anja og Christina som gæsteundervisere på Pædagoguddannelsen Absalon – og det er en sand fornøjelse hver gang. Deres høje faglighed kommer til udtryk via et undervisningsprogram på tre timer, hvor de på energisk vis formår at formidle, hvad børneergoterapi omhandler – og dette i en dialogisk undervisningsform, som bærer præg af mange koblinger mellem teoretiske begreber, praktiske øvelser og fortællinger fra eget arbejdsliv. Anja og Christina gør undervisningen ekstra virkelighedsnær for mine pædagogstuderende ved også at fortælle om deres samarbejde med netop pædagoger, og at mange af de praktiske øvelser sagtens kan udføres af dem som studerende. Jeg ved, at gæstebesøget huskes af mine studerende, idet de ved senere lejligheder refererer til begreber, viden eller øvelser herfra. Med disse ord kan jeg kun give Anja og Christina mine allerbedste anbefalinger”.

Kasper Sønderhaven Sahner, Adjunkt, Pædagoguddannelsen - Roskilde - Center for Pædagogik

“Jeg er uddannet pædagog (2009) og jeg erindrer ikke at have modtaget en lignende undervisning, der forberedte mig på mødet med børn med sensoriske udfordringer i almindelige dagtilbud. Gennem min erfaring som pædagog (2009-2012), i en 0-6 års daginstitution i København, kan jeg komme i tanke om flere børn der, set i bagklogskabens lys, kunne have haft gavn af en ergoterapeutisk vurdering og sandsynligvis også af en tværfaglig forebyggende indsats. Jeg mener desuden at sanseintegrationsundervisning burde være en fast del af pædagoguddannelsens studieordning. Det er min overbevisning at jeg, som pædagog, havde haft bedre forudsætninger for at støtte børn med sensoriske udfordringer i deres udvikling, hvis jeg havde et tættere samarbejde med de kommunale børneergoterapeuter og et bedre kendskab til sanseintegrationsteorien”

Louise, pædagog, Ergoterapeutstuderene

”I fungerer virkelig fint sammen. Supplerer hinanden konstruktivt! God balance mellem teori og praktik. Inspirerende – og hængt meget fint op på jeres erhverv. Stort udbytte af aftenen” 

”Meget professionelt foredrag. Fik en masse information jeg kan bruge i vores hverdag lege/forsøg mm.” 

”Meget praksisnært. Nemt at omsætte til egen praksis. Dynamisk og energisk formidlet”

Kommentarer fra autisme fortsætter-kursus, Sputnik

“Jeg er ret imponeret af så præcise I kan være blot ud fra nogle spørgeskemaer. Og så er det simpelthen så brugbart med konkrete anvisninger og forklaringen på, hvorfor disse ting er gode! I er også rigtig gode til at spørge ind til forældrenes oplevelse og få dem med i dialogen om deres ekspertise omkring deres eget barn. Så alt i alt har jeg et meget positivt og professionelt indtryk. Tak for det spændende samarbejde.

Lena Hillemann Ledende psykolog Behandlingsskolen Fortuna

Kontakt Os